kézműves űrlap 2x2

1, Kérelmező neve /számlázási név/.
2, Kapcsolat tartó neve:
3, Kérelmező székhelye. /Irányitószám, Város, Köztereület./:
4, Levelezési címe:
5, Kapcsolat tartó e-mail címe:
6, Kapcsolat tartó telefonszáma:
7, Mely területre adja be pályázatát. /A szervezők által biztosított 2x2m-essátrak/:
1) Szabadság u sétáló u szakasz.
2) Széchenyi tér nyugati o szakasz.
3) Szabadság u felső szakasz északi oldal.
4) Szabadság u felső szakasz Széchenyi iskola kerítése előtt.
5) Vörösmarty u szakasz
6) Busóudvar előtti szakasz
8, Kiemelt helyek:
1) Szabadság u Városháza u sarok. ( kürtös kalácsnak.)
2) Vörösmarty u Szabadság u sarok keleti o (Italárus részérm 5x2m)
3) Vörösmarty u Szabadság u sarok nyugati o ( Italárus részére 5x2m)
4) Szabadság u Arany J u sarok. (kürtös kalácsnak.)
9, Kérelmező adószáma:
10, Kérelmező Váll. eng. száma:
11, Árusításra szánt termékek pár szavas leírása, pl: fazekas, szűcs, fafaragó, kézműves édesség, stb.
Két hely igénylése esetén két űrlapot töltsön ki!
12.Megjegyzés
Tisztelt Vállalkozók!

Számla számunk:Raiffeisen Bank 12077007-00153303-02600009
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2017. szeptember 1.
Jelentkezés módja: elektronikusan a www.busojaras.shp.hu oldalon keresztül.
A terület bérleti igények elbírálása, a szerződéskötés, számlázás és a befizetések feldogozása folyamatosan történik.

Ha az adott hely vonatkozásában határidőre nem érkezik meg a bérleti díj, akkor a bérleti szerződés semmisnek tekintendő, s a hely újból kiadásra kerül.