E sorra kattintva, Word formátumban letöltheti a Busójárás teljes kódexét.Kivonat a Busójárási Kódexből:

"A Busójárás vendégeinek ellátása

Tekintettel arra, hogy városunkat a Busójárás alatt nagy számú látogató keresi fel, fontosnak tartjuk, hogy a vendégek mohácsi tartózkodásuk alatt a színvonalas programokon túl, minél rendezettebb városképpel találkozzanak, minél színvonalasabb, minőségi ellátásban részesüljenek.

A célok teljesülése érdekében az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg a Busójárásra érkező árusokkal (kézművesek, népművészek, iparművészek, vendéglátók, mutatványosok, és egyéb vásározók), a szervezéssel és a kitelepülésekkel kapcsolatban:

- A kézművesek és népművészek a város fő közterületein, a Szabadság utcában, a Széchenyi tér nyugati oldalán, a Bensheim téren és a Dózsa György utcában nyernek elhelyezést. Árusítási tevékenységüket a Kódex külön fejezetében taglaltak szerint, előre minősített termékeik esetében végezhetik. Részükre a város egységes megjelenésű sátrat biztosít.
- A mutatványosok részére a Kossuth Filmszínház mögötti terület van fenntartva. Amennyiben az adott évben nincs mutatványos kitelepülés, a terület parkolóként kerül hasznosításra.
- Az iparművészek és egyéb vásározók a Jókai utcában kapnak elhelyezést.
- A vendéglátást végző vállalkozók részére a Deák tér, a Szentháromság utca Eötvös utcáig terjedő szakasza és a Széchenyi Iskola udvara van fenntartva.

A fent megnevezett összes vállalkozással kapcsolatos egyöntetű elvárás, hogy árukínálatával, standjának megjelenésével, az esetlegesen szóló zenével illeszkedjen a Busójárás szellemiségéhez, a sokac, horvát hagyományokhoz.

A Busójárás során a kézművesek, népművészek, valamint a vendéglátást végző vállalkozók a tevékenységük folytatásához szükséges terület-bérleti jogot pályázati úton tudják elnyerni.

(A Szervezőt semmi - sem jogszabály, sem más előírás - nem kötelezi arra, hogy pályázati úton válassza ki a részvevőket. Ezt saját döntésre, belső elhatározásból annak érdekében teszi, hogy a legjobb minőséggel és a lehető legszélesebb kínálattal, hozzáférhető áron álljon a Busójárás vendégei rendelkezésére.)

A pályázaton nem indulhat olyan magánszemély, vállalkozás, mely Mohács Város Önkormányzata irányába korábban vállalt bármely szerződéses kötelezettségét nem teljesítette, vagy a Szervezők tapasztalata alapján a megelőző években bármi módon rontotta a rendezvény, a város hírnevét.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik tevékenységüket egyedi, különleges – a Busójárás tradíciójához illeszkedő – megjelenéssel végzik, illetve autentikus termékeik, szolgáltatásaik, áraik kialakításával a Mohácsra érkező vendégek színvonalas, és korrekt ellátására törekednek. Azonosnak ítélt pályázatok közötti rangsor meghatározása tárgyalásos formában lebonyolított licit eljárás keretében történik.

A pályázat részletszabályainak kidolgozásáról, nyilvánosságra hozataláról, lebonyolításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a szerződések megkötéséről és teljesülésük nyomon követéséről Mohács város jegyzője gondoskodik.


A vendéglátási tevékenység végzésének egyéb szempontjai:

- Vendéglátó tevékenységet végezni az összes, jogszabályokban előírt feltétel együttes teljesítése mellett lehet.
- A Busójárás napjain a város bérlet útján hasznosított területein forralt bort az Önkormányzat által meghatározott nagykereskedőtől kell beszerezni.
- Forralt bort kizárólag az Önkormányzattól vásárolt, kifejezetten erre a célra készíttetett bögrékből lehet árusítani.

A busómaszkok és kézműves termékek árusításának feltételei

A népművészeti, kézműves vásárba jelentkezőknek pályázati lap kitöltésével van lehetőségük jelentkezni!

Rendezvényen részt vevő mesterek jó hírnevének védelmében az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy azoktól a jelentkezőktől, akik a kézműves vásáron még nem vettek részt, referenciát kér.
A referencia szempontjai

- Jelentkező bemutatkozása (mesterség/tevékenység, zsűriztetés, elért szakmai eredmények, kapott elismerések, egyesületi tagság, elérhetőség)
- Néhány termék bemutatása fotókon (zsűrizett és nem zsűrizett megjelölésével, zsűri jegyzőkönyvek másolatával)
- A felállítani kívánt, saját árusító sátor/pavilon helyigénye (hosszúság m-ben X mélység m-ben) és ha van, fotója,
- Ajánlások - ha vannak (egyesülettől, országos szakmai szövetségtől, szakmabeli neves mestertől stb…)
- A Busójáráson törekedni kell arra, hogy a megfelelő szintű, a hagyományoknak megfelelő maszkok kerüljenek forgalomba. A maszkokat minden évben a hagyományokat ismerő, megfelelő kompetenciával bíró bizottságnak kell bemutatni, mielőtt azok forgalomba kerülnének.
- A Busójáráson mohácsiak által készített maszk kerülhet árusításra. A megfelelő szintű árulásra szánt maszkokat el kell látni a „Mohácsi Busójárás védjegyével”.
- Az érintettek figyelmébe ajánljuk, hogy 2011-től a busójárás népművészeti vásárában csak olyan kézműves árusíthat busómaszkot, aki zsűriztette munkáit! Az alkalmi busómaszk árusok, akik a zsűrizésen nem szerepeltek portékájukat a Busójárás időtartalmában nem forgalmazhatják, velük bérleti szerződést nem kötünk.
- A helyi kézművesek árusításának külön helyet biztosítunk a Széchenyi tér körzetében. Ezzel is erősítve a helyi, a mohácsi kézművesek központi szerepét.
- Törekedni kell a népművészeti és hagyományos kézműves termékek árusítására. Az egyéb tárgyakat forgalmazó kereskedőket lehetőség szerint a busójárás központi helyszíneitől távolabbi utcákban kell elhelyezni.
- 2010. évtől a busójárás kísérő rendezvényeit teljes egészében külön helyszínen rendezi meg a város, így teremtve lehetőséget a néphagyomány autentikus arculatának megőrzéséhez.