A rendezvényen résztvevő pályázók/árusok tűzvédelmi előírásai és kötelességei1. A vendéglátó, kézműves (népművész) és vásározói vállalkozó köteles az adott rendezvény „egyedi tűzvédelmi szabályozását” megismerni, az abban foglaltakat maradéktalanul megtartani. A vállalkozó tűzvédelmi tevékenységének szabályozása nem tárgya a rendezvény egyedi tűzvédelmi szabályozásának, arról a vállalkozónak kell gondoskodnia, egyben köteles megtartani a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit a rendezvény aktív és inaktív szakaszában egyaránt.
2. A vendéglátó és vásározói egységek védelmére (pavilononként/sátranként, továbbiakban: kereskedelmi egység) 1 db 34A és 183B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas, működőképes tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
3. A kereskedelmi egységen belüli dohányzás leszabályozása a hatályos jogszabályi előírások alapján történjen (közterületek dohányzási tilalma, dohányzó helyek kijelölése).
4. A fűtés-sütés-főzés csak pébé-gázpalackos üzemű, elektromos üzemű, illetve sütés-főzés esetében fával, faszénnel üzemelő berendezések igénybevételével megengedett. Az egységenkénti berendezések száma szükség esetén korlátozható (pl. max. 2 db gázüzemű berendezés). A berendezések üzemeltetése során azok kezelési- karbantartási utasításait maradéktalanul be kell tartani, gyújtásra csak arra alkalmas és engedélyezett anyagok és eszközök használhatóak fel. Tartalék faszén és fa csak a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben tárolható a helyszínen.
5. Egy gázüzemű berendezéshez csak 1 db, legfeljebb 11,5 kg-os töltősúlyú pébé gázpalack csatlakoztatása megengedett! Tartalék gázpalack(ok) tárolása még ideiglenes jelleggel sem megengedett! Fokozott figyelemmel kell eljárni a gázpalackok cseréjénél (megfelelő szerszámok használata, minden cserénél új tömítőgyűrű használata, szivárgásmentesség ellenőrzése).
6. A gáz- és elektromos üzemű berendezések használata esetén azok állandó – a berendezés kezelését, üzemeltetését ismerő, arra kioktatott felnőtt személy által – felügyeletéről gondoskodni kell.
7. Csak kifogástalan műszaki állapotú, kereskedelmi forgalomban kapható, engedélyezett típusú berendezés üzemelhet a rendezvény területén. Ennek megfelelően minden egyes gázüzemű berendezés a biztonságos üzemeltetés érdekében rendelkezzen megfelelő hatályos műszaki-biztonsági felülvizsgálattal, elektromos berendezés esetén érintésvédelmi felülvizsgálattal. A felülvizsgálati anyagokban esetlegesen feltárt hiányosságokat soron kívül meg kell szüntetni!
8. A berendezések üzemeltetése során azokat úgy kell elhelyezni és használni (különös tekintettel a nyílt lángú, hőtermelő berendezésekre), hogy a környezetükre, az ott tartózkodókra gyújtási, melegedési, továbbá baleseti veszélyt ne jelenthessenek!
9. A vállalkozás saját tulajdonú sátrának és pavilonjának, valamint kitelepült berendezési és műtárgyainak tűzvédelmi megfelelőségéért a rendezvényszervező felelősséget nem vállal.
10. A sátrak és pavilonok bérlőinek/tulajdonosainak tűzvédelmi tevékenységének szabályozása nem tárgya a rendezvény egyedi tűzvédelmi szabályozásának, arról a vállalkozónak kell gondoskodnia, egyben köteles megtartani a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit.
szöveg...